Chính sách bảo mật thông tin khác hàng

Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

  • Salena chỉ sử dụng thông tin khách hàng gồm: Tên, Email, số điện thoại và địa chỉ của khách hàng. Đây là thông tin khách hàng cung cấp khi mua hàng tại cửa hàng hoặc bắt buộc khi mua hàng online tại salena.
  • Salena sẽ dùng thông tin khách hàng để tích luỹ điểm cho khách hàng với từng hoá đơn mua sắm, đối với khách hàng mua hàng online thì thông tin khách hàng cung cấp sẽ được dùng để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông tin.

Cam kết sử dụng thông tin

  • Salena Cam Kết sẽ không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào biết về thông tin cá nhân của quý khách hàng nếu không được sự cho phép và đồng ý từ quý khách hàng
  • Thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật tuyệt đối theo chính khách bảo mật thông tin cá nhân của Salena. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.